Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Hỏi đáp

 Câu 7. Đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV như thế nào?

Câu 7. Đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV như thế nào?

Để đăng ký tham gia sinh hoạt lại/sinh hoạt bổ sung Tuần SHCDSV, sinh viên tiến hành thực hiện các công việc sau ...

Câu 6. Trách nhiệm của người học khi tham gia Tuần SHCDSV?

Câu 6. Trách nhiệm của người học khi tham gia Tuần SHCDSV?

Nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của việc triển khai Tuần sinh hoạt công dân – HSSV hàng năm; 2. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV theo thời khóa biểu được ban hành,...

Câu 5. Xử  lý sinh viên vi phạm quy định Tuần sinh hoạt công dân - HSSV như thế nào?

Câu 5. Xử lý sinh viên vi phạm quy định Tuần sinh hoạt công dân - HSSV như thế nào?

Sinh viên vắng mặt quá 20% thời gian học tập sẽ phải học lại vào đợt bổ sung và phải đóng lệ phí bổ sung theo quy định cụ thể từng năm

Câu 4. Nội quy lớp học Tuần SHCDSV

Câu 4. Nội quy lớp học Tuần SHCDSV

Sinh viên có mặt 30 phút trước buổi Khai mạc để nghe phổ biến các quy định chung cả Tuần sinh hoạt công dân - HSSV...

Câu 3. Nội dung triển khai của  Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên hiện nay?

Câu 3. Nội dung triển khai của Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên hiện nay?

Học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết của Đảng; những vấn đề lý luận chính trị quan trọng theo hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở....

Câu 2. Yêu cầu của Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên?

Câu 2. Yêu cầu của Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên?

Việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV phải được tổ chức định kỳ hàng năm, cập nhật đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...