Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Biểu mẫu

Mẫu đề xuất ngân hàng câu hỏi thí kết thúc học phần SHCDSV

Mẫu đề xuất ngân hàng câu hỏi thí kết thúc học phần SHCDSV

Mỗi chuyên đề có số câu tối thiểu từ 30 câu hỏi trở lên theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, duy nhất chỉ có 1 đáp án đúng. Nội dung câu hỏi phải được xây dựng dựa trên tài liệu bài giảng của từng chuyên đề do báo cáo viên xây dựng và...

Mẫu thông tin báo cáo viên tham gia giảng dạy tại Tuần sinh hoạt CDSV hàng năm

Mẫu thông tin báo cáo viên tham gia giảng dạy tại Tuần sinh hoạt CDSV hàng năm

Mẫu thông tin báo cáo viên tham gia giảng dạy tại Tuần sinh hoạt CDSV được cập nhật và điều chỉnh hàng năm. Thông tin CV được báo cáo viên hoàn chỉnh và gởi về cho BTC thông qua hộp thư dungnv@hufi.edu.vn (gặp thầy Nguyễn Văn Dung) để được ghi nhận

Mẫu tài liệu bài giảng Tuần sinh hoạt CDSV

Mẫu tài liệu bài giảng Tuần sinh hoạt CDSV

Tài liệu bài giảng Tuần SHCDSV được biên soạn và cập nhật hàng năm. Báo cáo viên cáo viên nộp về Ban tổ chức trước thời điểm triển khai sinh hoạt ít nhất 01 Tuần, thông qua hộp thư dungnv@hufi.edu.vn (gặp thầy Nguyễn Văn Dung)

Mẫu bài thu hoạch Tuần SHCDSV HUFI

Mẫu bài thu hoạch Tuần SHCDSV HUFI

Việc đánh giá kết quả tham gia Tần SHCDSV tại HUFI hiện nay được tổ chức thông qua hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Vì vậy mẫu bài thu hoạch này chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt tùy theo tình hình thực tiễn sẽ được BTC thông báo.

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...